Resultaat Garantie | 3000+ mensen gingen je voor | Blijvend resultaat binnen max 7 weken.

Gelukkige mensen in succesvolle organisaties

Voordelen voor werkgevers

Tijd

Een medewerker die een Quaning-RGprogram doet is slechts beperkte tijd van de werkvloer. Er zijn maximaal 3 live sessies waar reistijd voor nodig is. Deze live sessies duren maximaal 2 uur. De overige maximaal 4 sessies worden per telefoon gedaan en duren maximaal 15 minuten.

Plus, misschien het heen en weer lopen naar een privacy-biedend plekje waar gebeld kan worden. De medewerker investeert zelf dagelijks nog wat privé-tijd aan de dagopdracht die hij doet.

Ervaring leert dat hij dat in zo’n 5 minuten per dag gedaan heeft. Dat maakt het prima te integreren in het dagelijks leven.

Geld

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de kosten van een medewerker die door ziekte uitvalt. Variërend van 200-400 euro per dag. De rekensom bij langdurig uitval heb je vast al eens gemaakt.

Naar de kosten van een medewerker die werk doet waarin hij zijn talenten en goede humeur nauwelijks gebruikt, kunnen we alleen maar gissen. En als we dat doen, dan kunnen we er gerust van uitgaan, dat het een enorm bedrag is.

Daarbij vergeleken is de investering in een Quaning-RGprogram peanuts. Met een nog grotere opbrengst, omdat het rendement verder reikt dan die ene werknemer alleen. Denk maar eens aan de impact die een dergelijke werknemer op collega’s heeft en wat de effecten op het thuisfront zijn.

En als je dan bedenkt dat er ook nog garantie op het eindresultaat wordt gegeven, dan levert de eenmalige investering in het Quaning-RGprogram (werk-)levenslang plezier op.  

Duurzaam resultaat

Quaning is een begeleidingsmethodiek die puur gericht is op effectiviteit. De opbouw van de programs, het gebruik van de technologie die in kern analyses maakt en veranderingen verzorgt, het management dat door een Quaner (de gecertificeerde begeleider) op het program uitgevoerd wordt, deze combinatie zorgt ervoor dat er duurzaam resultaat gegarandeerd kan worden.

'Efficiënte werkwijze en duurzaam resultaat'

Er zijn van die momenten waarop begeleiding van een medewerker wenselijk, soms zelfs noodzakelijk is. Als onderdeel van een POP(persoonlijk ontwikkelingsplan) bijvoorbeeld, of bij een re-integratie of een exit.

Werknemers hebben in verschillende coachingsonderzoeken laten weten, ethische problemen te ervaren als deze begeleiding door een interne collega wordt verzorgd. De problemen bevinden zich op het vlak van geheimhouding vs delen en begeleiding vs beoordeling.  

Alleen daarom al is het effectiever om de begeleiding van een medewerker extern te beleggen. Als budgetverantwoordelijke kijk je dan natuurlijk naar optimaal rendement van de investering die in tijd en geld wordt gedaan.

Het Quaning-RGprogram biedt hierop een efficiënt en verantwoord antwoord.

Quaning wordt al ingezet bij